www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Wybór PITa

W rozliczeniu rocznym używanych jest sześciu głównych formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i PIT-28.

Wybór PIT będzie dokonywany w oparciu o następujące kryteria:

  • PIT-37 - przeznaczony jest dla osób, które otrzymywały dochody z wynagrodzeń, umów zlecenia a także innych wymienionych rodzajów dochodów (emerytury, renty, działalność wykonywana osobiście, prawa autorskie)
  • PIT-36 - przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz tych, którzy do swoich dochodów doliczają dochody swoich małoletnich dzieci lub też uzyskiwali dochody za granicą.
  • PIT-36L - przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym 19%.
  • PIT-38 - przeznaczony jest dla osób, które uzyskały przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów wartościowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowść prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
  • PIT-39 - przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31.12.2008 opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • PIT-28 - przeznaczony jest dla osób, które otrzymywały przychód objęty ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Formularze PIT-36 oraz PIT-37 przeznaczone są zarówno dla podatników indywidualnych oraz dla rozliczających się wspólnie małżonków. PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28 przeznaczone są tylko dla podatników rozliczających się indywidualnie.

Do PIT-36 i PIT-37 można dołączać załączniki, m.in.:

  • PIT/D - wykazywane będą w nim odliczenia mieszkaniowe (dotyczące wydatków w 2011 roku oraz w latach wcześniejszych)
  • PIT/O - wykazywane będą pozostałe odliczenia od dochodu (m.in. darowizny, renty) oraz od podatku (m.in. ulgi edukacyjne, zdrowotne)
  • PIT/M - to załącznik, w którym wykazywane są dochody małoletnich dzieci, które rozliczane są wspólnie z dochodami rodziców.

Na naszych stronach możesz pobrać formularze roczne w postaci pliku do ściągnięcia: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT/D, PIT/O, PIT/M.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.