www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Roczne rozliczenie podatkowe

Podatnicy podatku PIT są zobowiązani do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego ze swoim urzędem skarbowym. Rozliczenia tego mogą dokonać sami podatnicy lub ich płatnicy (np. zakład pracy, ZUS). Podatnicy powinni złożyć PIT, jeśli osiągnęli dochody w danym roku a nie zostali rozliczeni przez swojego płatnika.

Płatnik może dokonać rocznego rozliczenia podatnika, które traktowane jest na równi z rozliczeniem przez samego podatnika. Rozliczenie przez płatnika jest możliwe, jeśli podatnik:

  • nie ma innych dochodów niż uzyskane od płatnika
  • nie korzysta z ulg podatkowych
  • nie rozlicza się wspólnie z małżonkiem
  • złoży płatnikowi stosowne oświadczenie.

Począwszy od rozliczeń rocznych za 2009 rok podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi prorodzinnej zobligowani są do samodzielnego wypełnienia PIT. Płatnik już nie dokona za nich rozliczenia.

PIT trzeba złożyć do 30 kwietnia w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania podatnika.
Co obejmuje PIT

Zeznanie obejmuje wszystkie dochody, które podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych (PIT-36, PIT-37), według stawki liniowej (PIT-36L), według stawki ryczałtowej (PIT-28), dochody kapitałowe (PIT-38) oraz dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39). Do dochodów rodziców dolicza się niektóre dochody ich dzieci (w wieku do 18 lat).

W zeznaniu nie ujmuje się dochodów zwolnionych od podatku.
Podatek

W zeznaniu umieszcza się informację o wysokości podatku oraz o zaliczkach na podatek wpłaconych do urzędu skarbowego. Jeśli nasze zaliczki są wyższe niż podatek (bo np. skorzystaliśmy z ulg podatkowych), wtedy mamy prawo do zwrotu nadpłaty podatku. W sytuacji odwrotnej, gdy zaliczki są niższe niż należny podatek, musimy dokonać dopłaty podatku (do 30 kwietnia).

Nadpłata powinna być zwrócona przez urząd skarbowy w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania.

Istnieje 5 podstawowych (wymienionych wyżej) formularzy PIT w zależności od sposobu rozliczania się podatnika i rodzaju dochodów.

Zobacz także: wybór PITa,--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.