www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Skala podatkowa w 2022 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 120.000,00 (włącznie) zł
12%
12% podstawy - kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
II
ponad 120.000,00 zł
32%
10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł
Skala podatkowa w 2021 roku


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.