www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Statusy e-deklaracji

 • 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO
 • 200 - Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO

 • 300 - Brak dokumentu
 • 301 - Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
 • 302 - Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
 • 303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

 • (W przypadku otrzymania statusu 301, 302 lub 303 należy dokonać ponownego sprawdzenia w terminie późniejszym)

 • 400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem
 • 401 - Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd
 • 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji
 • 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem
 • 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem
 • 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem
 • 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą
 • 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
 • 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie
 • 409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów
 • 410 - Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą
 • 411 - Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym. Poprawnie wypełniona deklaracja podpisana podpisem elektronicznym nieweryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, poprawnie zweryfikowana i przyjęta do systemu może być złożona tylko raz. W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji, jako cel złożenia deklaracji należy zaznaczyć "korekta".
 • 412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
 • 413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów
 • 414 - Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)
 • 415 - Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików
 • 416 - Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony
 • 417 - Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment
 • 418 - Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego
 • 419 - Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)
 • 420 - Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1
 • 421 - Dokument VAP-1 można złożyć jedynie z użyciem podpisu DaneAutoryzujaceVAP
 • 422 - Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.