www.elfin.pl
portal finansowy


24 maja 2024

E-deklaracje

e-Deklaracje jest to system umożliwiający osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Z systemu mogą korzystać wszyscy podatnicy posiadający identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL.

Podatnik może użyć podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub upoważnić osobę, która ten podpis elektroniczny posiada.
W przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, do wysłania najpopularniejszych deklaracji (PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) wystarczy wpisać w odpowiednie miejsce formularza kwotę przychodu zadeklarowaną na formularzu za 2 lata wstecz. Także w przypadku deklaracji VAT-7, autoryzacja odbywa się za pomocą tej samej kwoty przychodów.

Co to są "DANE AUTORYZUJĄCE"?
Podpis elektroniczny - dane autoryzujące:
 • Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 • Imię (pierwsze);
 • Nazwisko;
 • Data urodzenia;
 • Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składana deklaracja albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składana deklaracja nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.
W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu składanych w roku 2015 jako kwotę autoryzacji należy wpisać kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok 2013.

Dla deklaracji składanych w 2015 roku jest to kwota wykazana w ostatecznym:
 • PIT-28 - wariant (17) - poz. 42
 • PIT-36 - wariant (19) - poz. 86 albo poz. 133 jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek
 • PIT-36L - wariant (9) - poz. 13 lub poz. 18
 • PIT-37 - wariant (19) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2013 rok podatnik występował jako małżonek
 • PIT-38 - wariant (9) - poz. 24
 • PIT-39 - wariant (5) - poz. 20
 • PIT-40 - wariant (19) - poz. 53
 • PIT-40A - wariant (17) - poz. 33.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Deklaracje można najpierw sprawdzić, wysyłając je w trybie testowym, a dopiero potem w trybie roboczym. Dopiero uzyskanie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru) w trybie roboczym oznacza formalne złożenie zeznania podatkowego. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza podatnik otrzymuje numer referencyjny. Numer ten jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) w przypadku, gdy przesłany dokument otrzyma status: "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO" (w przypadku wysyłki w trybie roboczym).
Potwierdzenie można zobaczyć i wydrukować na stronie www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/UPO_v4-0.pdf, wprowadzając posiadany numer referencyjny.

Statusy dokumentów
Tylko w przypadku statusu "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO" (Tryb: roboczy) podatnik ma pewność, że poprawnie złożył deklarację i może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jeśli podatnik otrzyma status "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO" (Tryb: testowy) powinien wybrać "Wyślij w trybie roboczym". System może wygenerować jednak inne statusy, które mogą świadczyć np. o błędach w deklaracji.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.