www.elfin.pl
portal finansowy


27 września 2023

Skala podatkowa w 2011 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 85.528,00 (włącznie) zł
18%
18% podstawy - 556,02 zł
II
ponad 85.528,00 zł
32%
32% nadwyżki ponad 85.528,00 + 14 839,02 zł
Skala podatkowa w 2010 roku


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.