www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Skala podatkowa w 2009 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 85.528,00 (włącznie) zł
18%
18% podstawy - 556,02 zł
II
ponad 85.528,00 zł
32%
32% nadwyżki ponad 85.528,00 + 14 839,02 zł
Skala podatkowa 2008 Skala podatkowa 2010


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.