www.elfin.pl
portal finansowy


15 lipca 2024

Wyliczamy dochód w podatku dochodowym

Jak na to wskazuje nazwa opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Obliczając nasz podatek musimy na początku określić wysokość przychodu i kosztów.
Po wyliczeniu kosztów i obniżeniu o tą kwotę przychodu uzyskujemy dochód.

Sam dochód nie stanowi jeszcze podstawy podlegającej opodatkowaniu. Od uzyskanej kwoty możemy bowiem odliczyć pewne ściśle określone wydatki (np. ulgi zmniejszające dochód, składki na ubezpieczenia społeczne). Dzięki temu zmniejszymy kwotę, od której wyliczamy podatek.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.