str. główna ELFIN.PL

Podatki
PIT, PITy 2023
Jupiter

15 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
strategie  przewodnik podatkowy  pity  forum

 Kalkulatory
Ile wynosi zaliczka na podatek?
Oblicz kwotę odsetek

Wszystkie   
Porady i strategie
Prawa Podatnika

Organy podatkowe korzystają z tzw. władztwa administracyjnego i nie są dla nas równorzędnym partnerem. Pomimo, iż nasz kontakt z urzędem skarbowym najczęściej ogranicza się do okresowego składania deklaracji, warto znać swoje prawa.

Zwiększenie bowiem częstotliwości tych kontaktów wiąże się najczęściej z zakwestionowaniem przez urząd sposobu lub wysokości obliczenia naszego zobowiązania podatkowego i jest przyczyną powstania często długiego i kosztownego sporu.

Zawsze jednak nasza pozycja jest wobec organu słabsza a możliwość wpływu na bieg postępowania mniejszy. Dlatego tak ważną jest świadomość przysługujących praw. Pozwoli nam ona wykorzystać wszelkie możliwości wpływu na sposób postępowania i treść rozstrzygnięcia w naszej sprawie.

Termin
Pamiętajmy jednak, iż możliwość skorzystania z przysługujących nam uprawnień najczęściej obwarowana jest terminem, którego przekroczenie czyni nasze działanie bezskutecznym.

Informacja o stosowaniu przepisów
Zawiłość przepisów podatkowych powoduje, że w obawie o odpowiednie ich stosowanie szukamy pewnym informacji na temat ich wykładni. Warto wobec tego pamiętać o prawie do uzyskania od organu podatkowego informacji na ten temat.

Skarga na bezczynność urzędu
Organ podatkowy powinien prowadzić wobec nas postępowanie w sposób wzbudzający nasze zaufanie do niego oraz przede wszystkim szybko, bez zbędnego najczęściej szkodliwego dla nas przewlekania sprawy.

Wezwanie
Jeżeli urząd uzna, że dla wyjaśnienia sprawy jest to niezbędne, może nas wezwać do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień, zeznań bądź dokonania określonej czynności.

Zasada samoobliczania podatku lub obliczania podatku przez płatnika powoduje, że rola organu podatkowego koncentruje się na kontroli prawidłowości naszych działań.

W dzisiejszym stanie prawnym kontrolę podatkową sprawują urzędnicy Urzędu Skarbowego oraz inspektorzy kontroli skarbowej.

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej
Inspektor kontroli podatkowej kontrolę w naszej firmie rozpocznie po okazaniu nam legitymacji służbowej i uprawnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrola Urzędu Skarbowego
Procedura kontroli dokonywanej przez urzędnika Urzędu Skarbowego nie odbiega zbyt od procedury kontroli dokonywanej przez inspektora kontroli skarbowej.

W wyniku kontroli organ podatkowy może dokonać wymiaru podatkowego, przybierającego formę decyzji podatkowej.

Odwołanie od decyzji
Zapadłe w wyniku kontroli jak i również w innej sprawie rozstrzygnięcie mamy prawo zaskarżyć. W każdym bowiem państwie prawnym istnieje podmiotowe prawo obywatela do zaskarżania nieostatecznej decyzji administracyjnej w tym decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym.

Żądanie stwierdzenia nieważności
Gdy decyzja stanie się ostateczna a naszym zdaniem posiada ona wymienione szegółowo w Ordynacji Podatkowej poważne wady możemy wnieść wniosek o ustalenie nieważności owej decyzji.

Wznowienie postępowania
Ostateczna decyzja mogą zostać wydana w wadliwym postępowaniu, co upoważnia nas do żądania wznowienia tego postępowania.

Skarga do NSA
Jeżeli po wyczerpaniu środków odwoławczych nadal przeważa w nas przekonanie o bezprawności wydanego przez organ rozstrzygnięcia, może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na owe rozstrzygnięcie.

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Podatki Pity Jupiter Program do rozliczeń rocznych Kalkulator podatkowy
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009