str. główna ELFIN.PL

Podatki
PIT, PITy 2023
Jupiter

24 maja 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
strategie  przewodnik podatkowy  pity  forum

 Kalkulatory
Ile wynosi zaliczka na podatek?
Oblicz kwotę odsetek

Wszystkie   
Z przewodnika
Podatek od nieruchomości
Kto płaci

Podatek płacą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami nieruchomości (dotyczy to też użytkowników wieczystych gruntu). W niektórych przypadkach podatnikami są także ci, którzy nie są właścicielami, ale posiadaczami nieruchomości należących do Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.  W przypadku domu z lokalami, będącymi odrębnymi nieruchomościami, podatek płacą odrębnie poszczególni właściciele lokali.

Od czego płacimy

Podatek płacimy od gruntów i budynków lub ich części (także tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu oraz powierzchnia użytkowa w przypadku budynków i ich części, dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6 - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Powierzchnia użytkowa obejmuje wszystkie lokale, gdy wysokość pomieszczeń wynosi co najmniej 220 cm. Jeśli wysokość w danych pomieszczeniach jest między 140-220 cm zalicza się tylko 50% tej powierzchni, a gdy jest mniejsza niż 140 cm powierzchnię tę pomija się.

Stawki podatku

Stawki podatku od nieruchomości są różne w różnych częściach kraju, gdyż ustalane są one przez poszczególne gminy. Jednak gminy nie mają pełnej dowolności w ustalaniu tych stawek, gdyż ograniczone są maksymalnymi stawkami określanymi przez Ministra Finansów na każdy rok. Gmina może określić stawki w wysokości mniejszej niż maksymalne stawki. 

W roku 2012 r. stawki maksymalne w skali roku wynoszą:
- dla gruntów (poza rolnymi) 0,43 zł/m2;
- dla gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą 0,84 zł/m2;
- dla budynków mieszkalnych 0,70 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą 21,94 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł/m2;
- dla budynków wykorzystywanych na działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł/m2;
- dla pozostałych budynków 7,36 zł/m2;

Przepisy przewidują zwolnienia od podatku m.in. dla gruntów i budynków zabytkowych i budynków gospodarczych związanych z gospodarstwem rolnym. Podatek ustalany jest corocznie przez wójta gminy (także burmistrza i prezydenta miasta) w drodze indywidualnej decyzji dla każdego podatnika.

Przepisy

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rozdział 2 (Dz. U. nr 225 z 2006r. poz. 1635.).

Drukuj Wyślij do znajomego Skomentuj na forum
Podatki Pity Jupiter Program do rozliczeń rocznych Kalkulator podatkowy
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009