www.elfin.pl
portal finansowy


4 sierpnia 2021

Skala podatkowa w 2007 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 43.405,00 (włącznie) zł
19%
19% podstawy - 572,54 zł
II
ponad 43.405,00 do 85.528,00 (włącznie) zł
30%
30% nadwyżki ponad 43.405,00 + 7.674,41 zł
III
ponad 85.528,00
40%
40% nadwyżki ponad 85.528,00 + 20.311,31 zł
Skala podatkowa 2006 Skala podatkowa 2008


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.