www.elfin.pl
portal finansowy


27 października 2021

Skala podatkowa w 2005 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
I
do 37.024,00 (włącznie) zł
19%
19% podstawy - 530,08 zł
II
ponad 37.024,00 do 74.048,00 (włącznie) zł
30%
30% nadwyżki ponad 37.024,00 + 6.504,48 zł
III
ponad 74.048,00
40%
40% nadwyżki ponad 74.048,00 + 17.611,68 zł
Skala podatkowa 2004 Skala podatkowa 2006


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.