www.elfin.pl
portal finansowy


27 października 2021

Skala podatkowa w 2000 r.

Progi
Podstawa
(dochody roczne)
Stawka
Podatek za cały rok
kwota wolna od podatku
0 - 2.295,79 zł
Bez podatku
0 zł
I
ponad 2.295,79 do 32.736,00 (włącznie) zł
19%
19% podstawy - 436,20 zł
II
ponad 32.736,00 do 65.472,00 (włącznie) zł
30%
30% nadwyżki ponad 32.736 + 5.783,64 zł
III
ponad 65.472,00 zł
40%
40% nadwyżki ponad 65.472 + 15.604,44 zł
Skala podatkowa 2001


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.